7 ส.ค. 2564

อีเอฟแอลแชมเปียนชิป อีเอฟแอลแชมเปียนชิป

7 ส.ค.
FT 2
1
0.5/1
FT 1
1
0.5/1
FT 1
1
0.5
FT 1
1
0.5/1
FT 3
0
0.5/1
FT 1
4
0.5/1
FT 1
1
0.5/1
FT 3
2
0.5/1
FT 0
1
1/1.5

อีเอฟแอลลีกวัน อีเอฟแอลลีกวัน

7 ส.ค.
FT 3
3
0/0.5
FT 1
1
0.5
FT 1
1
0.5
FT 1
2
0.5
FT 0
1
0/0.5
FT 1
1
0/0.5
FT 2
2
1
FT 2
0
1
FT 0
1
0/0.5
FT 2
1
0.5
FT 2
1
0.5
FT 0
0
0/0.5

อีเอฟแอลลีกทู อีเอฟแอลลีกทู

7 ส.ค.
FT 0
0
0.5
FT 0
0
0/0.5
FT 2
1
0.5/1
FT 3
2
0.5
FT 1
0
0.5
FT 2
1
0.5
FT 1
0
0/0.5
FT 0
1
0/0.5
FT 1
1
0.5
FT 1
3
0/0.5
FT 1
0
0.5
FT 1
0
0.5

เอร์สเตอดีวีซี เอร์สเตอดีวีซี

7 ส.ค.
FT 0
3
0.5/1

เดเอฟเบ โพคาล เยอรมัน เดเอฟเบ โพคาล เยอรมัน

7 ส.ค.
AET 2
4
1.5
FT 0
3
2/2.5
FT 0
4
2/2.5
FT 3
6
1.5
FT 2
4
3
FT 2
0
0.5/1
FT 0
4
2
AET 1
2
1.5/2
FT 0
6
1.5
FT 0
1
1/1.5
FT_PEN 2
2
2
FT 2
3
0.5
FT 0
3
2/2.5

ลีก เอิง ฝรั่งเศส ลีก เอิง ฝรั่งเศส

7 ส.ค.
FT 1
1
2
FT 1
2
1.5/2

World - Club Friendlies World - Club Friendlies

7 ส.ค.
FT 2
0
FT 5
0
FT 2
1
FT 2
0
FT 0
2
FT 4
2
FT 1
1
FT 1
1
0/0.5
FT 4
1
FT 3
1
FT 2
1
FT 2
0
0
FT 0
0
FT 2
2
FT 0
0
FT 3
0
FT 3
1
FT 1
2
FT 2
3
FT 2
0
1.5
FT 4
0
1
FT 0
1
0.5
CANCL 0
0
FT 1
2
0.5/1
FT 4
4
FT 2
0
CANCL 0
0
FT 0
2
FT 3
1
FT 1
3
FT 3
1
FT 3
2
0.5
FT 5
2
FT 2
2
FT 2
0
FT 2
2
0.5
FT 2
1
FT 4
0
FT 4
1
0
CANCL 0
0
FT 3
4
FT 3
0
0/0.5
FT 2
0
FT 0
2
0.5
FT 3
1
FT 7
0
FT 1
1
FT 1
1
CANCL 0
0
FT 1
1
0
FT 1
2
FT 0
1
FT 0
4
FT 1
2
FT 0
2
FT 2
3
FT 3
1
0.5/1
FT 0
2
FT 0
2
FT 1
2
FT 0
5
FT 1
1
FT 3
2
1/1.5
FT 3
1
0/0.5
FT 3
0
FT 4
0
FT 1
4
FT 2
0
FT 1
3
FT 2
2
0.5
FT 1
2
FT 2
1
FT 0
0
CANCL 0
0
FT 1
0
FT 0
3
FT 3
0
CANCL 0
0
FT 1
1
FT 3
2
CANCL 0
0
CANCL 0
0
FT 1
1
FT 0
0
FT 1
2
FT 0
1
CANCL 0
0
FT 4
2
FT 1
1
FT 6
0
FT 1
1
FT 0
2
FT 0
0
FT 1
5
FT 10
0
FT 1
0
FT 1
1
CANCL 0
0
FT 3
1
FT 1
0
FT 1
2
FT 3
0
CANCL 0
0
CANCL 0
0
FT 2
1
CANCL 0
0
FT 1
1
CANCL 0
0
FT 1
0
FT 1
1
CANCL 0
0
CANCL 0
0
FT 2
2
FT 1
0
FT 0
0
FT 1
0
FT 1
1
FT 1
1
FT 0
1
FT 1
1
CANCL 0
0
FT 1
3
FT 1
1
FT 1
2
FT 1
2
FT 0
1
1
FT 1
0
FT 1
1
FT 2
1
FT 0
1
FT 3
0
FT 0
1
FT 0
2
FT 2
2
FT 2
1
FT 0
2
CANCL 0
0
FT 1
4
FT 0
3
FT 3
3
FT 1
0
CANCL 0
0
FT 0
0
FT 2
0
FT 1
2
FT 1
0
FT 1
1
FT 5
2
0/0.5

เอฟเอคอมมิวนิตีชีลด์ เอฟเอคอมมิวนิตีชีลด์

7 ส.ค.
FT 1
0
1/1.5

เอฟเอคัพ เอฟเอคัพ

7 ส.ค.
FT 2
0
FT 3
4
FT 1
0
FT 4
1
FT 1
2
FT 1
1
FT 2
3
FT 3
1
FT 4
3
FT 5
1
FT 3
1
FT 1
1
FT 2
1
FT 3
0
FT 4
0
FT 1
4
FT 3
0
FT 0
0
FT 1
2
FT 6
1
FT 2
3
FT 0
2
FT 1
3
FT 3
1
FT 0
0
FT 2
3
FT 0
4
FT 0
2
FT 2
0
FT 4
3
FT 2
3
FT 1
0
FT 3
1
FT 3
0
FT 0
0
FT 0
2
FT 2
1
FT 0
4
FT 3
0
FT 1
2
FT 2
1
FT 0
4
FT 5
1
FT 2
3
FT 0
1
FT 0
2
FT 1
1
FT 0
0
FT 1
0
FT 1
0
FT 4
1
FT 6
2
FT 1
1
FT 2
0
FT 1
2
FT 4
0
FT 2
2
FT 0
3
FT 1
0
FT 1
0
FT 0
0
FT 4
1
FT 3
1
FT 2
1
FT 2
1
FT 4
3
FT 2
0
FT 1
1
FT 4
3
FT 4
2
FT 1
1
FT 1
1
FT 1
3
FT 1
1
FT 2
1
FT 1
2
FT 1
0
FT 0
7
FT 2
0
FT 0
3
FT 3
2
FT 0
1
FT 2
1
FT 0
3
FT 4
0
FT 1
5
FT 1
0
FT 1
1
FT 6
1
FT 3
3
FT 1
1
FT 1
2
FT 1
0
FT 0
1
FT 0
4
FT 2
0
FT 4
1
FT 2
0
FT 2
0
FT 0
2
FT 3
0
FT 3
1
FT 2
1
FT 3
1
FT 2
1
FT 0
0
FT 1
2
FT 2
2
FT 3
3
FT 10
1
FT 6
2
FT 3
0
FT 1
2
FT 2
2
FT 0
3
FT 5
0
FT 2
6
FT 2
3
FT 1
0
FT 2
4
FT 6
1
FT 0
1
FT 2
1
FT 2
1
FT 1
4
FT 1
3
FT 1
1
FT 0
0
FT 1
2
FT 0
2
FT 3
2
FT 1
1
FT 0
1
FT 0
1
FT 4
0
FT 0
2
FT 3
0
FT 1
3
FT 4
2
FT 1
4
FT 4
2
FT 1
7
FT 5
1
FT 2
2
FT 1
1
FT 1
3
FT 1
2
FT 0
3
FT 1
2
FT 1
2
FT 3
0
FT 0
2
FT 0
0
FT 2
3
FT 8
0
FT 2
2
FT 3
1
FT 1
2
FT 1
2
FT 2
3
FT 4
3

Netherlands - Super Cup Netherlands - Super Cup

7 ส.ค.
FT 0
4
1

Germany - Regionalliga: Bayern Germany - Regionalliga: Bayern

7 ส.ค.
FT 1
1
1/1.5
POSTP 0
0
19:00 ?
?
0/0.5
FT 1
2
1/1.5
FT 2
2
0/0.5
FT 1
1
0/0.5

Germany - Regionalliga: Nordost Germany - Regionalliga: Nordost

7 ส.ค.
FT 1
1
0.5
FT 1
4
1
POSTP 0
0
FT 2
0
0.5/1

Germany - Oberliga: Baden-Wurttemberg Germany - Oberliga: Baden-Wurttemberg

7 ส.ค.
FT 0
3
FT 0
1
FT 0
1
FT 2
3
0
FT 1
1
FT 2
0
FT 0
2
FT 0
2

Germany - Oberliga: Bayern Nord Germany - Oberliga: Bayern Nord

7 ส.ค.
19:00 ?
?
FT 2
1
21:00 ?
?
21:00 ?
?
21:00 ?
?
21:00 ?
?
FT 0
3
21:00 ?
?

Germany - Oberliga: Bayern Süd Germany - Oberliga: Bayern Süd

7 ส.ค.
FT 1
2
0
FT 3
2
0.5/1
21:00 ?
?
21:00 ?
?
21:00 ?
?
21:00 ?
?
22:00 ?
?

Germany - Oberliga: Nordost-Nord Germany - Oberliga: Nordost-Nord

7 ส.ค.
FT 1
1
FT 4
1

Germany - Oberliga: Nordost-Süd Germany - Oberliga: Nordost-Süd

7 ส.ค.
FT 0
2
FT 3
2
FT 1
2
0/0.5
FT 0
1
FT 0
0

Armenia - Premier League Armenia - Premier League

7 ส.ค.
FT 4
1
0.5/1

Austria - Tipico Bundesliga Austria - Tipico Bundesliga

7 ส.ค.
FT 4
3
0/0.5
FT 3
1
1.5/2
FT 2
1
0.5

ออสเตรียลีก1 ออสเตรียลีก1

7 ส.ค.
FT 5
2
0.5/1
FT 0
0
1

Belarus - Pershaya Liga Belarus - Pershaya Liga

7 ส.ค.
FT 1
2
FT 1
0

Belgium - Pro League Belgium - Pro League

7 ส.ค.
FT 0
3
1
FT 1
3
1
FT 1
3
0.5/1
FT 1
2
0.5

Bosnia and Herzegovina - Premier Liga Bosnia and Herzegovina - Premier Liga

7 ส.ค.
FT 0
2
0.5
FT 0
0
0/0.5
FT 3
0
1

Bulgaria - Parva Liga Bulgaria - Parva Liga

7 ส.ค.
FT 1
0
0/0.5
FT 0
2
0/0.5

Croatia - 1. HNL Croatia - 1. HNL

7 ส.ค.
FT 1
1
0.5/1
POSTP 0
0
FT 1
3
0/0.5

Czech Republic - Fortuna Liga Czech Republic - Fortuna Liga

7 ส.ค.
FT 3
0
0.5
FT 1
3
0/0.5
FT 2
0
1.5/2
FT 1
1
0/0.5
POSTP 0
0
1.5/2

Czech Republic - 2. Liga FNL Czech Republic - 2. Liga FNL

7 ส.ค.
FT 3
0
0.5
FT 1
0
1
FT 0
0
0.5/1
FT 2
0
0.5/1

Denmark - First Division Denmark - First Division

7 ส.ค.
FT 5
0
1/1.5

Estonia - Meistriliiga Estonia - Meistriliiga

7 ส.ค.
FT 3
0
2.5
FT 3
1
2

Finland - Veikkausliiga Finland - Veikkausliiga

7 ส.ค.
FT 1
0
0.5/1
FT 0
1
2

Finland - Ykkonen Finland - Ykkonen

7 ส.ค.
FT 4
0
0.5
FT 3
2
0.5
FT 0
1
0/0.5
FT 1
0
1
FT 2
1
1/1.5

ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศษ ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศษ

7 ส.ค.
FT 1
2
0/0.5
FT 1
3
0.5/1
FT 0
0
0.5/1
FT 1
1
0.5
FT 1
2
0.5
FT 0
0
0.5
FT 1
2
0.5
FT 0
1
0.5/1
FT 0
3
0.5

Hungary - OTP Bank Liga Hungary - OTP Bank Liga

7 ส.ค.
FT 3
2
0.5
FT 1
0
0/0.5

Hungary - Hungarian Cup Hungary - Hungarian Cup

7 ส.ค.
FT 0
3
FT 2
1
FT 1
0
FT 3
4
FT 0
7
FT 1
4
FT 2
8
FT 3
1
FT 0
4
FT 1
2
FT 2
5
FT 0
2
FT 3
0
FT 1
2
FT 3
2
FT 1
5
FT 1
6
FT 0
3
FT 2
3
FT 1
2
FT 0
4
FT 1
4
FT 2
10
FT 1
0
FT 2
0
FT 3
1
FT 1
3
FT 1
7
FT 3
1
FT 3
6
FT 0
7
FT 1
4
FT 0
1
FT 1
0
FT 1
0
FT 3
2
FT 0
0
FT 2
2
FT 2
1
FT 1
3

Iceland - Inkasso-Deildin Iceland - Inkasso-Deildin

7 ส.ค.
FT 0
2
2/2.5

Iceland - 2. Deild Iceland - 2. Deild

7 ส.ค.
FT 4
1
FT 0
2
FT 1
1

Republic of Ireland - Premier Division Republic of Ireland - Premier Division

7 ส.ค.
FT 1
0
1
FT 0
1
1

Republic of Ireland - First Division Republic of Ireland - First Division

7 ส.ค.
FT 0
0
0/0.5

Israel - Toto Cup Ligat Al Israel - Toto Cup Ligat Al

7 ส.ค.
FT 1
0
0/0.5
FT 1
2
0/0.5
FT 0
0
0/0.5

Italy - Coppa Italia Italy - Coppa Italia

7 ส.ค.
FT_PEN 2
2
0.5

Moldova - National Division Moldova - National Division

7 ส.ค.
FT 7
1
FT 2
4

Montenegro - First League Montenegro - First League

7 ส.ค.
FT 2
1
0/0.5
FT 3
0
0.5
FT 2
2
1
FT 3
1
0/0.5

Northern Ireland - Championship Northern Ireland - Championship

7 ส.ค.
FT 2
3
FT 5
1
FT 5
0
FT 3
0
FT 3
0
FT 0
5

Poland - Ekstraklasa Poland - Ekstraklasa

7 ส.ค.
FT 1
0
0.5
FT 1
0
0.5

Poland - 1. Liga Poland - 1. Liga

7 ส.ค.
FT 1
0
0.5/1
FT 0
2
0/0.5
FT 0
2
1

พรีเมียรา ลีกา พรีเมียรา ลีกา

7 ส.ค.
FT 0
2
0.5
FT 1
2
1.5/2
FT 0
2
1

Portugal - Segunda Liga Portugal - Segunda Liga

7 ส.ค.
FT 2
1
0.5
FT 2
2
0/0.5
FT 2
2
1
FT 1
2
0.5

Romania - Liga 1 Romania - Liga 1

7 ส.ค.
FT 1
2
0/0.5
FT 0
1
0/0.5

รัสเซียนพรีเมียร์ลีก รัสเซียนพรีเมียร์ลีก

7 ส.ค.
FT 3
2
1.5
FT 2
1
0.5
FT 1
2
1.5

สกอตติชพรีเมียร์ชิป สกอตติชพรีเมียร์ชิป

7 ส.ค.
FT 1
0
2
FT 1
2
0.5

Scotland - Championship Scotland - Championship

7 ส.ค.
FT 2
2
0/0.5
FT 0
3
0/0.5
FT 0
1
0.5/1
FT 1
0
0/0.5
FT 0
1
0.5

Scotland - League One Scotland - League One

7 ส.ค.
FT 3
1
0.5/1
FT 2
2
0
FT 2
1
1
FT 2
2
0.5/1
FT 2
0
0/0.5

Scotland - League Two Scotland - League Two

7 ส.ค.
FT 2
2
0/0.5
FT 3
1
0
FT 2
0
0/0.5
FT 1
3
0/0.5
FT 0
3
0.5/1

Serbia - Super Liga Serbia - Super Liga

7 ส.ค.
FT 1
2
0/0.5
FT 3
0
0/0.5

Serbia - Prva Liga Serbia - Prva Liga

7 ส.ค.
FT 3
0
FT 3
0
FT 0
0
FT 1
0

Slovakia - Fortuna Liga Slovakia - Fortuna Liga

7 ส.ค.
FT 1
2
0/0.5

Slovakia - 2. Liga Slovakia - 2. Liga

7 ส.ค.
FT 0
0
1.5
FT 2
3
0.5/1
FT 3
1
0/0.5
FT 1
4
0/0.5
FT 1
1

Slovenia - 1. SNL Slovenia - 1. SNL

7 ส.ค.
POSTP 0
0
FT 1
2

Slovenia - 2. SNL Slovenia - 2. SNL

7 ส.ค.
FT 1
0
0/0.5
FT 0
0
0.5
FT 1
2
0/0.5
FT 3
2
0.5/1

ออลสเวนส์คานสวีเดน ออลสเวนส์คานสวีเดน

7 ส.ค.
FT 0
0
0.5/1
FT 2
2
0.5

Sweden - Superettan Sweden - Superettan

7 ส.ค.
FT 1
1
0.5/1
FT 1
1
1

Switzerland - Super League Switzerland - Super League

7 ส.ค.
FT 1
0
1.5
FT 3
1
0.5/1

Switzerland - Challenge League Switzerland - Challenge League

7 ส.ค.
FT 3
0
0.5

Ukraine - Premier League Ukraine - Premier League

7 ส.ค.
FT 2
1
0/0.5
FT 2
1
1/1.5
FT 1
2
2/2.5

Ukraine - Second League: Group A Ukraine - Second League: Group A

7 ส.ค.
FT 2
2
FT 2
2

Ukraine - Second League: Group B Ukraine - Second League: Group B

7 ส.ค.
FT 1
2
FT 2
2

Argentina - Superliga Argentina - Superliga

7 ส.ค.
FT 1
0
1
FT 0
1
0/0.5
FT 4
0
0.5
FT 0
1
0.5
FT 2
1
1/1.5

Argentina - Primera B Nacional Argentina - Primera B Nacional

7 ส.ค.
FT 0
0
0.5/1
FT 2
0
0/0.5
FT 1
1
0/0.5
FT 1
0
0/0.5
FT 1
1
0/0.5
FT 2
1
0.5/1

Brazil - Serie A Brazil - Serie A

7 ส.ค.
FT 1
2
0/0.5

Brazil - Serie B Brazil - Serie B

7 ส.ค.
FT 1
2
0/0.5
FT 0
4
1
FT 0
0
0/0.5
FT 0
1
0/0.5

Brazil - Serie C Brazil - Serie C

7 ส.ค.
FT 1
0
0/0.5
FT 3
0
0.5/1
FT 0
2
0/0.5
FT 0
0
0.5
FT 1
0
1/1.5

Chile - Primera Division Chile - Primera Division

7 ส.ค.
FT 1
3
0.5
FT 3
2
0/0.5

Chile - Primera B Chile - Primera B

7 ส.ค.
FT 1
1
0.5
FT 2
2
0

Colombia - Liga BetPlay Colombia - Liga BetPlay

7 ส.ค.
FT 0
0
0/0.5
FT 1
0
1
FT 2
0
0.5/1

Colombia - Torneo Betplay Colombia - Torneo Betplay

7 ส.ค.
FT 1
2
0/0.5

Costa Rica - Primera Division Costa Rica - Primera Division

7 ส.ค.
FT 1
1
0.5/1
FT 0
1
0.5

Ecuador - Liga Pro Ecuador - Liga Pro

7 ส.ค.
FT 1
0
0.5/1
FT 0
2
0.5/1
FT 2
2
0/0.5

El Salvador - Primera Division El Salvador - Primera Division

7 ส.ค.
FT 0
2

Guatemala - Liga Nacional Guatemala - Liga Nacional

7 ส.ค.
FT 1
1
FT 0
0
0/0.5
FT 0
0
1/1.5

Guatemala - Primera Division Guatemala - Primera Division

7 ส.ค.
FT 1
0
FT 2
0
FT 1
0
FT 1
1

Mexico - Liga MX Mexico - Liga MX

7 ส.ค.
FT 1
1
0.5/1
FT 1
2
0.5
FT 0
2
0.5/1
FT 2
2
1

Paraguay - Division 1 Paraguay - Division 1

7 ส.ค.
FT 1
0
0.5
FT 2
0
0.5

Peru - Primera Division Peru - Primera Division

7 ส.ค.
FT 1
0
0
FT 0
1
0/0.5

Uruguay - Primera Division Uruguay - Primera Division

7 ส.ค.
FT 3
3
0/0.5

Uruguay - Segunda Division Uruguay - Segunda Division

7 ส.ค.
FT 2
0

อเมริกา เมเจอร์ลีก อเมริกา เมเจอร์ลีก

7 ส.ค.
FT 2
3
1
FT 1
1
0.5

ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ ลีก ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ ลีก

7 ส.ค.
FT 4
1
1.5

Egypt - Premier League Egypt - Premier League

7 ส.ค.
FT 3
0
FT 4
0
1.5/2

Grenada - Premier Division Grenada - Premier Division

7 ส.ค.
FT 1
2
FT 2
3
FT 5
0
FT 0
1
FT 0
4

Kenya - Premier League Kenya - Premier League

7 ส.ค.
FT 2
0
FT 1
1
FT 1
2
FT 3
1

China PR - League One China PR - League One

7 ส.ค.
FT 4
1
FT 1
3
1/1.5
FT 2
2
1.5/2

Korea Republic - K-League 1 Korea Republic - K-League 1

7 ส.ค.
FT 2
1
0.5
FT 2
1
1
FT 0
0
0/0.5
FT 1
0
0/0.5

Korea Republic - National League Korea Republic - National League

7 ส.ค.
FT 1
1

Malaysia - Premier League Malaysia - Premier League

7 ส.ค.
FT 3
1
FT 0
1
1
FT 5
1
2

Malaysia - Super League Malaysia - Super League

7 ส.ค.
FT 2
0
0
FT 2
1
0.5
FT 1
0
0.5
FT 2
0
0.5/1

Argentina - Primera C Argentina - Primera C

7 ส.ค.
FT 1
1
0
FT 3
0
0/0.5
FT 0
0
0/0.5
FT 1
1
0/0.5

Bolivia - Liga De Futbol Prof Bolivia - Liga De Futbol Prof

7 ส.ค.
FT 0
0
0.5
FT 0
1
3/3.5
FT 1
2
0.5/1

World - Olympic Games World - Olympic Games

7 ส.ค.
AET 2
1
0.5

Czech Republic - 3. Liga CFL Czech Republic - 3. Liga CFL

7 ส.ค.
FT 2
2
FT 1
3
FT 1
1
FT 1
1
FT 0
3
FT 1
0
FT 2
0
FT 1
1
FT 0
3
FT 4
1

Czech Republic - 3. Liga MSFL Czech Republic - 3. Liga MSFL

7 ส.ค.
FT 1
2
FT 0
1
FT 4
1
FT 0
3
FT 1
2

Czech Republic - 4. Liga Division A Czech Republic - 4. Liga Division A

7 ส.ค.
FT 5
0
FT 1
1
FT 1
1
FT 3
0
FT 3
1
FT 3
0

Czech Republic - 4. Liga Division B Czech Republic - 4. Liga Division B

7 ส.ค.
FT 2
0
FT 2
1
FT 3
0
FT 4
2
FT 0
3
FT 2
0

Czech Republic - 4. Liga Division C Czech Republic - 4. Liga Division C

7 ส.ค.
FT 1
2
FT 3
3
FT 1
3
FT 1
3
FT 2
1

Czech Republic - 4. Liga Division E Czech Republic - 4. Liga Division E

7 ส.ค.
FT 4
1
FT 1
3
FT 0
2
FT 1
0
FT 0
0

Czech Republic - 4. Liga Division D Czech Republic - 4. Liga Division D

7 ส.ค.
FT 1
3
FT 2
2
FT 5
2

Denmark - Denmark Series Group 1 Denmark - Denmark Series Group 1

7 ส.ค.
FT 3
0
FT 4
1
FT 1
2
FT 2
2
FT 0
2

Denmark - Denmark Series Group 2 Denmark - Denmark Series Group 2

7 ส.ค.
18:00 ?
?
FT 5
3
FT 2
1
FT 1
3

Denmark - Denmark Series Group 3 Denmark - Denmark Series Group 3

7 ส.ค.
FT 1
3
FT 0
2
FT 2
0

Denmark - Denmark Series Group 4 Denmark - Denmark Series Group 4

7 ส.ค.
FT 1
3
FT 1
0
FT 0
0

Finland - Kakkonen Finland - Kakkonen

7 ส.ค.
FT 2
1
0.5/1
FT 2
0
FT 3
0
FT 1
0
FT 3
2
FT 3
1
FT 2
3
FT 0
1
FT 0
3
1
FT 0
2
1/1.5

France - CFA Group A France - CFA Group A

7 ส.ค.
FT 0
2
0
FT 2
1
0.5
FT 1
3
0.5
FT 2
0
FT 1
0
FT 0
0
FT 0
1
0/0.5
FT 1
0
0

France - CFA Group B France - CFA Group B

7 ส.ค.
FT 3
1
0/0.5
FT 3
0
0/0.5
FT 1
1
0/0.5
FT 2
1
FT 2
2
FT 1
1
FT 1
3
FT 0
0
0.5/1

France - CFA Group C France - CFA Group C

7 ส.ค.
FT 1
0
POSTP 0
0
FT 2
2
POSTP 0
0
FT 2
0
POSTP 0
0
FT 1
0
FT 0
2
0

France - CFA Group D France - CFA Group D

7 ส.ค.
FT 3
1
FT 0
2
FT 0
1
FT 1
0
FT 3
2
FT 1
1
0
FT 1
1

Poland - 2. Liga East Poland - 2. Liga East

7 ส.ค.
FT 1
0
0.5
FT 3
2
0.5
FT 4
1
FT 1
3
1
FT 1
0
FT 1
0
0/0.5

Slovakia - 3. Liga - West Slovakia - 3. Liga - West

7 ส.ค.
FT 2
0
FT 2
1
FT 3
0
FT 1
1
FT 1
1
FT 1
0

Sweden - Division 2: Norra Gotaland Sweden - Division 2: Norra Gotaland

7 ส.ค.
FT 6
0
2.5
FT 3
1
1
FT 0
1
1
FT 0
4
FT 2
0
FT 2
0

Sweden - Division 2: Norra Svealand Sweden - Division 2: Norra Svealand

7 ส.ค.
FT 3
0
FT 4
0
2/2.5
FT 1
3

Sweden - Division 2: Norrland Sweden - Division 2: Norrland

7 ส.ค.
FT 2
1
1/1.5
FT 1
2
FT 0
1
1
FT 1
1
FT 0
2
FT 1
2

Sweden - Division 2: Ostra Gotaland Sweden - Division 2: Ostra Gotaland

7 ส.ค.
FT 1
4
FT 3
1
0.5/1
FT 7
0
0.5/1
FT 3
2
FT 1
4

Sweden - Division 2: Sodra Svealand Sweden - Division 2: Sodra Svealand

7 ส.ค.
FT 2
1
FT 4
2
1.5/2
FT 1
2

Sweden - Division 2: Vastra Gotaland Sweden - Division 2: Vastra Gotaland

7 ส.ค.
FT 3
0
0/0.5
FT 0
3

Brazil - Acreano Brazil - Acreano

7 ส.ค.
FT 1
0

Brazil - Carioca 2 Brazil - Carioca 2

7 ส.ค.
FT 2
1
FT 1
0
FT 1
1
FT 1
2
FT 1
1
FT 1
1

Brazil - Mineiro 2 Brazil - Mineiro 2

7 ส.ค.
FT 2
1
FT 1
1
FT 0
0
FT 1
2
FT 3
0
1

Brazil - Amapaense Brazil - Amapaense

7 ส.ค.
FT 0
1

Argentina - Torneo Federal A Argentina - Torneo Federal A

7 ส.ค.
FT 2
3
0/0.5
FT 0
1
0/0.5
FT 2
0
1

Cambodia - C-League Cambodia - C-League

7 ส.ค.
POSTP 0
0
POSTP 0
0
POSTP 0
0

Korea Republic - K League 2 Korea Republic - K League 2

7 ส.ค.
FT 1
3
0/0.5
FT 1
1
0/0.5

Australia - Brisbane Premier League Australia - Brisbane Premier League

7 ส.ค.
POSTP 0
0
POSTP 0
0

Australia - Capital Territory Australia - Capital Territory

7 ส.ค.
FT 2
3
0.5/1
FT 1
0
0/0.5

Brazil - Brasileiro U20 Brazil - Brasileiro U20

7 ส.ค.
FT 0
1
0/0.5
FT 3
1
0
FT 1
0
1
FT 0
1

Latvia - Latvian Cup Latvia - Latvian Cup

7 ส.ค.
FT 0
1
0/0.5
FT 0
2
FT 0
3
2.5

Australia - Ffa Cup Australia - Ffa Cup

7 ส.ค.
POSTP 0
0
POSTP 0
0

Australia - Npl Western Australia Australia - Npl Western Australia

7 ส.ค.
FT 3
0
0
FT 2
0
1
FT 2
1
0.5/1
FT 4
3
0
FT 2
2
0.5
FT 2
1
1

Australia - Npl Tasmania Australia - Npl Tasmania

7 ส.ค.
FT 1
1
FT 0
4
FT 2
0
FT 1
2
0/0.5

Australia - Npl Queensland Australia - Npl Queensland

7 ส.ค.
POSTP 0
0
POSTP 0
0
POSTP 0
0

Czech Republic - U19 League Czech Republic - U19 League

7 ส.ค.
FT 1
0
FT 3
3
FT 0
0
FT 3
1
FT 3
0
FT 0
4

Panama - Lpf Panama - Lpf

7 ส.ค.
FT 0
0
FT 1
3
FT 1
1
FT 2
1

Australia - Npl South Australian Australia - Npl South Australian

7 ส.ค.
FT 0
4
FT 1
0
FT 4
1
FT 4
2
FT 2
4

Australia - Npl Victoria Australia - Npl Victoria

7 ส.ค.
POSTP 0
0
POSTP 0
0
POSTP 0
0
POSTP 0
0

Switzerland - 1.Liga Promotion Switzerland - 1.Liga Promotion

7 ส.ค.
FT 0
1
FT 2
1
FT 2
5
FT 1
2
FT 4
0
FT 3
2
FT 3
0

Luxembourg - National Division Luxembourg - National Division

7 ส.ค.
00:00 ?
?
FT 0
3

Kazakhstan - Kazakhstan Cup Kazakhstan - Kazakhstan Cup

7 ส.ค.
FT 2
3
FT 1
1
0
FT 2
1
0/0.5

Austria - Regionalliga: Mitte Austria - Regionalliga: Mitte

7 ส.ค.
FT 1
1

Austria - Regionalliga: Ost Austria - Regionalliga: Ost

7 ส.ค.
FT 2
1
FT 3
1
FT 1
1

Australia - Northern Nsw Australia - Northern Nsw

7 ส.ค.
POSTP 0
0
POSTP 0
0
POSTP 0
0

Russia - Pfl Russia - Pfl

7 ส.ค.
FT 1
1
0.5/1
FT 3
0
FT 4
0
FT 3
0
1
FT 3
0
1
FT 0
5
FT 1
2
0.5
FT 2
0
FT 2
1
0.5/1
FT 0
2
0.5
FT 1
0
FT 4
3
FT 2
1
2/2.5
FT 0
0
FT 3
0
FT 2
0
FT 2
0
FT 3
0
FT 0
2
FT 0
0
FT 1
1
FT 1
1
1
CANCL 0
0
POSTP 0
0
FT 3
0
0.5/1
FT 2
2
0
FT 2
1
1
FT 3
1
0.5
FT 0
2
0/0.5
FT 1
1
0/0.5
FT 1
1

Sweden - Elitettan Women Sweden - Elitettan Women

7 ส.ค.
FT 2
0
FT 0
0
FT 1
1
FT 3
2
FT 1
1
FT 0
3

Mozambique - Mocambola Mozambique - Mocambola

7 ส.ค.
FT 2
0
FT 1
2
POSTP 0
0
POSTP 0
0
POSTP 0
0
POSTP 0
0
POSTP 0
0
POSTP 0
0
POSTP 0
0

Finland - Kansallinen Liiga Women Finland - Kansallinen Liiga Women

7 ส.ค.
FT 1
4
1.5/2
FT 0
0
0.5
FT 2
1
0.5
FT 1
4
0/0.5

Denmark - Elitedivisionen Women Denmark - Elitedivisionen Women

7 ส.ค.
FT 2
5
FT 3
1

Mexico - Liga Mx Women Mexico - Liga Mx Women

7 ส.ค.
FT 0
4
FT 1
1

USA - USL League One USA - USL League One

7 ส.ค.
FT 1
3

Romania - Liga 2 Romania - Liga 2

7 ส.ค.
FT 0
1
0/0.5
FT 0
0
FT 2
0
FT 0
0
0.5
FT 1
0
0.5

Slovakia - Youth League Slovakia - Youth League

7 ส.ค.
FT 3
0
FT 0
0
FT 0
0
FT 0
2
FT 0
3

Australia - Victoria NPL Youth League Australia - Victoria NPL Youth League

7 ส.ค.
POSTP 0
0
POSTP 0
0
POSTP 0
0
POSTP 0
0

Russia - Premier League Women Russia - Premier League Women

7 ส.ค.
FT 1
1
FT 1
1
FT 0
1
FT 2
1
FT 0
1

Canada - Premier League Canada - Premier League

7 ส.ค.
FT 2
3
FT 2
2

Iceland - 4. Deild Iceland - 4. Deild

7 ส.ค.
FT 2
1
FT 11
2
FT 7
1
FT 1
3
FT 11
1
FT 0
5

Iceland - 3. Deild Iceland - 3. Deild

7 ส.ค.
FT 3
2
POSTP 0
0

Austria - Landesliga: Vorarlberg Austria - Landesliga: Vorarlberg

7 ส.ค.
CANCL 0
0
FT 2
1
FT 5
0
FT 2
0
FT 3
4
FT 6
1

Australia - Brisbane Reserves Premier League Australia - Brisbane Reserves Premier League

7 ส.ค.
POSTP 0
0
POSTP 0
0

World - Club Friendlies Women World - Club Friendlies Women

7 ส.ค.
FT 1
6
FT 1
1
FT 3
0
FT 1
1
FT 2
1
FT 2
0
FT 5
0
FT 2
2
FT 1
2
FT 2
0

Macao - Primeira Division Macao - Primeira Division

7 ส.ค.
POSTP 0
0
POSTP 0
0

Iceland - 1. Deild Women Iceland - 1. Deild Women

7 ส.ค.
FT 2
6

World - CECAFA Club Cup World - CECAFA Club Cup

7 ส.ค.
FT 2
0
1
FT 1
3
0/0.5
FT 2
3
FT 0
1
1/1.5

Finland - Kolmonen Finland - Kolmonen

7 ส.ค.
17:00 ?
?
FT 3
3
FT 1
2
FT 1
0
POSTP 0
0
FT 0
3
FT 4
1
FT 6
2

Turkey - TSYD Cup Turkey - TSYD Cup

7 ส.ค.
FT 0
0
0/0.5

อัพเดท ผลบอล วันที่ 7 ส.ค. 2564

ผลบอล อัพเดท ผลบอล วันที่ 7 ส.ค. 2564 ไว้ใจได้ถูกแม่นยำเมื่อเลือกเว็บ Sbobetj

ในการเลือกติดตาม ผลบอลออนไลน์ ที่สามารถทำให้คุณติดตามได้ง่าย ๆ กับเว็บนี้ เนื่องจากเป็นเว็บที่กำลังมาแรงและน่าสนใจอย่างมาก ทำให้ใคร ๆ ไม่พลาดกับการติดตาม สำหรับใครที่อยากจะติดตาม ผลบอล อัพเดท ผลบอล วันที่ 7 ส.ค. 2564 ก็สามารถเลือกติดตามได้ด้วยเว็บ Sbobetj เว็บดังในตอนนี้ กำลังเป็นกระแสและน่าสนใจอย่างมาก ยิ่งได้ติดตามก็ยิ่งเพลิดเพลินและน่าสนุกกันเลย หากใครที่ไม่อยากพลาดก็มาเลือกติดตาม ดูบอลสด กับเว็บออนไลน์ เว็บที่ตอบรับอย่างมาก จนกลายเป็นที่นิยมของใครหลากหลายคนด้วยกัน

ติดตามผลบอลวันที่ อัพเดท ผลบอล วันที่ 7 ส.ค. 2564 ได้ทุกช่วงไม่ว่าเวลาไหน

เมื่อใครหลากหลายคนด้วยกันที่อยากจะติดตามกับเว็บ ดูผลบอล ที่ตอนนี้กำลังเป็นเป็นกระแสและมีผู้คนให้ความสนใจและติดตามอย่างมาก ทำให้ตอนนี้เหล่านักพนันแต่ละท่านที่เลือกติดตามผ่านทาง บอลออนไลน์ ต่างก็พากันตื่นเต้นทุกครั้งกับการเดิมพันกันเลยทีเดียว หากใครที่ไม่พลาดกับการติดตามก็สมัครสมาชิกกับ ทางเข้า Sbobet ที่ตอนนี้เปิดให้สมัครกันแล้ว

Sbobetj ติดตามผลบอลย้อนหลังได้สบายๆ

หากใครที่อยากจะติดตาม ผลบอล อัพเดท ผลบอล วันที่ 7 ส.ค. 2564 ก็ต้องไม่พลาดกับเว็บนี้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งที่ต่างคนก็จับตามองและลุ้นกันอย่างมาก จนเป็นที่รู้จักของแฟน ๆ พนันหลายคนด้วยกันที่อยากจะติดตามกับเว็บนี้ เว็บเด่นที่นักพนันพุดถึงกันเป็นจำนวนมาก โดยสามารถติดตามย้อนหลังได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย จนเป็นที่น่าสนใจของใครหลากหลายคนด้วยกัน

สมัครกับเว็บ Sbobetjได้เร็วทันใจ ด้วยเว็บคุณภาพ

สำหรับนักพนันมือใหม่ที่อยากจะติดตามกับเว็บเดิมพันออนไลน์ ที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสและน่าสนใจอย่างมาก ไปกับเว็บนี้กันเลย โดยเฉพาะการเลือกติดตาม ผลบอล วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่ใคร ๆ ต่างก็จับตามองและลุ้นกับเว็บ SBOBET ที่มีชื่อเสียง ยิ่งรับชมการแข่งขันย้อนหลังกันด้วย ก็ย่อมทำให้คุณไม่พลาดกันเลย โดยเฉพาะผู้ที่ชอบติดตาม ผลบอลย้อนหลัง ก็มักจะเลือกเว็บนี้ ซึ่งเป็นเว็บที่ถูกใจคอบอลแต่ละท่านกันเลย

เพราะฉะนั้น ผลบอล อัพเดท ผลบอล วันที่ 7 ส.ค. 2564 นับได้ว่าเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งที่ต่างคนก็จับตามองและลุ้นกับเว็บนี้กันเลย เมื่อใครหลากหลายคนด้วยกันที่ต่างคนก็อยากจะติดตามเกมพนันออนไลน์ ก็ สมัคร Sbobet เว็บนี้สมัครได้ง่าย หากเลือกติดตาม แทงบอล กับเว็บนี้กันอยู่บ่อย ๆ ก็จะสามารถข้อมูลกันเลยก็ว่าได้ และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นทางออกของเหล่าคอบอลที่ต่างคนก็จับตามองกับ ผลบอลสด ที่ผ่านมา เพื่อได้รู้ว่าทีมไหนเป็นผู้ชนะ

sbobetj-line